Close

Hyundai Kona electricin WLTP:n mukaista toimintamatkaa korjataan

Hyundai Motor korjaa Hyundai Kona electricin virallista WLTP*:n mukaista toimintamatkaa. WLTP-testitulos ei vaikuta Hyundai Kona electricin CO2-päästöihin (0 g/km).

Syyskuusta 2018 alkaen kaikkien uusien Euroopan Unionin alueella myytävien autojen CO2-päästöt on mitattava uudella WLTP-testisyklillä, jossa käytetään standardoitua testiohjelmistoa ja jota valvoo nimetty testausviranomainen. WLTP-sykli pohjautuu eri puolilta maailmaa kerättyyn aineistoon, joka kuvaa aiempaa NEDC-mittaustapaa totuudenmukaisemmin ajo-olosuhteita ja ajoneuvon käyttöä. WLTP-ajosyklissä on neljä osaa, joissa käytetään neljää eri keskinopeutta: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea. Jokaisessa osassa on erilaisia ajovaiheita, pysähdyksiä, kiihdytyksiä ja jarrutuksia.

Kona electricin toimintamatkan WLTP-testauksessa prosessin valvontaa käsittelevä riippumaton organisaatio tarjosi virheellisen testausmenetelmän sekä hyväksyi tuloksen. Tästä johtuen Kona electric testattiin liian pitkällä kaupunkisyklillä, joka käsitti matalampia ajonopeuksia ja pienemmän energiankulutuksen. Tulokseksi mallille saatiin liian korkea täyssähköinen toimintamatka.

Kona electricin 39 kWh -akuston täyssähköistä toimintamatkaa (AER**) korjataan 289 kilometriin. Suuremman 64 kWh akuston vastaava oikea lukema on 449 kilometriä.

Hyundai Motor ottaa testisyklissä havaitun virheen vakavasti ja haluaa korjata sen. Tilannetta seurataan tarkasti, jotta asia saadaan selvitettyä ja mittaustulokset säilyvät luotettavina. Havaittu virhe ei koske muita Hyundai-malleja.

* Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)
** All-electric Range