Close

Vastuullisuus.

Hyundai on sitoutunut kestävään kehitykseen.

Hyundai rakentaa kestävää huomista jo tänään. Autonvalmistaja panostaa maailmanlaajuisesti mm. vetykäyttöisten ajoneuvojen kehittämiseen, hiilijalanjäljen jatkuvaan pienentämiseen tuottamalla ympäristön kannalta vähemmän kuormittavia ajoneuvoja sekä yhä ympäristöystävällisempään toimintaan.

Hyundai Motor Company pienentää hiilijalanjälkeään toimimalla tuotantolaitoksissa ja liiketoiminnoissa ympäristöystävällisesti.

Yhtiö keskittyy kestävän kehityksen mukaisten ajoneuvojen tuottamiseen ja uusien liikkuvuusratkaisujen luomiseen ihmisille ympäri maailmaa.

Hyundai edistää kumppanuuksia ja yhteisöprojekteja, joiden tavoitteena on kestävän tulevaisuuden saavuttaminen.

Tosielämän esimerkkejä kestävän kehityksen panostuksista

Hyundailla muutosta tehdään joka päivä –  hiilijalanjälkeä pienennetään jatkuvasti optimoimalla toimitusketjuja ja tuotantolaitosten toimintatapoja. Hyundai toimii globaalisti yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Autojen rakentamiseen käytetään yhä enemmän kierrätettyjä materiaaleja.

Päästöjen vähentäminen Veden säästäminen Jätteen vähentäminen Vaarallisten kemikaalien vähentäminen

Hyundai on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Valmistaja investoi ajoneuvoissaan, tuotantolaitoksissaan ja toimipaikoillaan innovatiivisiin teknologioihin ja uusiutuvan energian, kuten aurinkosähkön, käyttöön. Myös energiankulutusta pienentäviä teknologioita kehitetään jatkuvasti. Hyundai osallistuu CDP-ympäristövaikutusraportointiin (ent. Carbon Disclosure Project). Sähköautojen, polttokennoautojen ja sähköistettyjen voimalinjojen kehitys ja kasvava myynti vähentävät osaltaan päästöjä käyttövaiheessa polttomoottoreihin verrattuna.

Ulsanin tehtaan tavoitteena on vähentää jätevettä 300 tonnia päivässä ja epäpuhtauksia kahdella tonnilla vuodessa kierrättämällä jätevettä ja kehittämällä jätevedenkäsittelyään. Asanin tehtaalla on käytössä Zero Liquid Discharge -toimintatapa, jossa kaikki tehtaan ja asuinalueiden jätevedet hyödynnetään.

Ulsanin tehdas kehittää jatkuvasti toimintojaan jätteen vähentämiseksi. Synteettisen hartsin kierrätysastetta on saatu nostettua 5,6 prosentista 20 prosenttiin, mikä paransi myös kokonaiskierrätysastetta 93 prosenttiin. Suunnitelmana on myös kehittää maalaamoa uudella järjestelmällä, joka vähentäisi jätteen määrää 400 tonnilla.

Hyundai Motor Company vaihtoi vaihteistojen valmistuksessa käytetyn natriumnitriitin sekä materiaalitehtaalla käytetyn metanolin, boorioksidin ja rikkihapon myrkyttömiin materiaaleihin, mikä vähensi vaarallisten kemikaalien käyttöä 45 tonnia vuositasolla. Työ vaarallisten kemikaalien korvaamiseksi jatkuu edelleen.

Tie tulevaisuuteen – Vastuullisuusraportti

Tutustu Hyundai Motor Companyn kestävän kehityksen raporttiin alla olevasta linkistä.

Vastuullisuusraportti

ESG-vastuullisuusraportointi

Hyundai Motor Company on sitoutunut ESG-mittaamiseen (ympäristö- (E) ja sosiaaliset vaikutukset (S) sekä hyvä hallintotapa (G)).

Tutustu ESG-käytäntöihin

Dow Jones Sustainability -indeksin jäsen

Hyundai Motor Company on valittu mukaan Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI).