Close

Hyundai tarjoaa laajan valikoiman hybridiautoja

 

Mitä hybridi tarkoittaa?

Hybridi-termi on ollut käytössä alun perin biologiassa, jossa se tarkoittaa kahden lajin risteymää1). Kun kyse on ajoneuvoista, hybridillä tarkoitetaan autoa, jossa on kaksi eri käyttövoimaa. Hyundailla tämä tarkoittaa sähkö- ja polttomoottoria samassa autossa. Hybridejä on monenlaisia – mikä niistä on juuri sinulle oikea? Yhtä vastausta ei ole, vaan eri ihmisillä on erilaiset tarpeet.

Ladattava hybridi Hybridi Kevythybridi

Ladattava hybridi

Ladattava hybridi eli plug-in-hybridi

Jo nimi kertoo, että ladattavaa hybridiä voi ladata. Ladattavista hybrideistä käytetään myös nimityksiä pistokehybridi ja plug-in-hybridi. Ajon aikaisen energian talteenoton lisäksi akustoon saa virtaa perinteisestä sukopistorasiasta tai sähköauton lataamiseen tarkoitetuista latauslaitteista.

Ladattavan hybridin akusto riittää pelkällä sähköllä ajamiseen olosuhteista riippuen tyypillisesti noin viidenkymmenen kilometrin matkalle; kaupungissa jopa pidemmällekin. Sähkömoottorin lisäksi autossa on polttomoottori, joka Hyundailla toimii hybridinä sen jälkeen, kun varsinainen ajamiseen tarkoitettu virta on käytetty.

Jos päivittäiset ajot ovat lyhyitä ja lataaminen on helposti hoidettavissa, autolla voi ajaa pitkiäkin aikoja pelkällä sähköllä. Viimekädessä auton ohjainlaite tekee päätöksen polttomoottorin käynnistämisestä, joten polttoainettakin voi kulua lyhyilläkin matkoilla. Esimerkiksi lämmittämiseen auto käyttää polttomoottoria.

Akusto kerää virtaa ajon aikana, kuten edellä on kerrottu. Jos sähköllä ajamiselle on tarve vasta matkan loppupuolella, ajotilaksi voi alkumatkalle valita hybridi-tilan. Tällöin auto käyttää ensisijaisesti polttomoottoria ja samalla lataa akustoa sen avulla. Kun se osa matkaa on käsillä, jonka kuljettaja haluaa ajaa sähkömoottorilla, valitaan ajotilaksi sähkömoottori. Kuljettaja voi siis halutessaan valita ajaako polttomoottorilla vai sähköllä, mutta lähtökohtaisesti auto hoitaa valinnat. Ladattavalla hybridillä ajaminen ei poikkea käytännössä tavanomaisella polttomoottoriautolla ajamisesta.

Ladattavaa hybridiautoa on suositeltavaa ladata viimeistään akkujen tyhjennyttyä, jotta auto voi käyttää liikkumiseen sähköä ja sen polttoaineenkulutus pysyy alhaisena. Mikäli autoa ei ladata, sen kulutus voi olla jopa polttomoottoriautoa korkeampi.

Ladattavassa hybridiautossa energiavarastona käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti ja sähköajon toimintamatka heikkenevät ajan myötä luonnollisen kulumisen takia. Akun kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit ja käyttötapa sekä ladattavilla autoilla pikalataamisen osuus ja akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Ladattavan hybridiauton toistuva lataamattomuus voi lyhentää ajovoima-akun käyttöikää. Lisäksi auton polttomoottori on suositeltavaa käyttää oikeaan toimintalämpötilaan säännöllisesti.

Ladattavaa hybridiauto on nimensä mukaisesti hybridi, eikä sitä ole välttämättä mahdollista käyttää kaikissa ajotilanteissa ja -olosuhteissa pelkästään sähköllä.

Tutustu TUCSON Plug-in Hybrid -malliin Tutustu SANTA FE Plug-in Hybrid -malliin

Hybridi

Täyshybridi eli itselataava hybridi

Hybridiautosta on kyse silloin, kun autossa on polttomoottori ensisijaisena voimanlähteenä, ja sähkömoottori toissijaisena. Sähkömoottorin käyttämä virta kerätään ottamalla liike-energiaa talteen.

Tucson Hybrid

Esimerkiksi alamäessä tai auton jarruttaessa auton vauhtia voidaan hidastaa generaattorilla. Se muuntaa pyörivien renkaiden energiaa sähköksi, joka varastoidaan akustoon. Auto hyödyntää kertynyttä sähköä ajamiseen, mutta virtaa riittää vain hyvin lyhyille matkoille. Akustoa ei voi ladata ulkoisesta virtalähteestä.

TUCSON Hybrid ajaa seikkailuihin

Hybrid-autoista käytetään hybridin lisäksi termejä täyshybridi ja itselataava hybridi. Auton käyttäminen ei käytännössä eroa polttomoottoriauton käyttämisestä.

Hyundain valikoimassa ovat hybridimallit TUCSON Hybrid, KONA Hybrid ja SANTA FE Hybrid.

TUCSON Hybrid
Tutustu tarkemmin TUCSON Hybridiin

KONA Hybrid
Tutustu KONA Hybridiin

SANTA FE Hybrid
Tutustu tarkemmin SANTA FE Hybridiin

Kevythybridi

Sähkömoottori avustaa polttomoottoria

Kevythybriautoilla tarkoitetaan autoja, joissa on erikseen 48 V -akku sähkömoottoria varten. Sähkömoottori avustaa polttomoottoria liikkeelle lähdöissä ja voimakkaissa kiihdytyksissä, jolloin auto on taloudellisempi ja päästöt vähäisempiä. Pelkällä sähkömoottorilla ei kuitenkaan voi ajaa – sen rooli on nimenomaan avustaa polttomoottoria. Kevythybriditeknologia tekee mahdolliseksi auton rullaustoiminnon niin, että polttomoottori sammutetaan vaikka auto liikkuu.

Bayon 48 V -kevythybridi

Kevythybridimallit tunnistaa 48 V -tunnuksesta mallimerkinnän yhteydessä ja auton etulokasuojassa. Hyundain mallistossa kevythybridejä löytyy erittäin laajasti. Näet Hyundain hinnastosta tarjolla olevat 48 V -kevythybridit.

Katso hinnasto

Mitä iloa tai hyötyä sähkömoottorista polttomoottorin rinnalla on?

Sähköllä ajaminen on hiljaisempaa ja edullisempaa kuin perinteisillä polttoaineilla eteneminen. Sähkömoottori tehostaa polttomoottoria liikkeellelähdössä ja ajon aikaisissa kiihdytyksissä, jolloin esimerkiksi muuhun liikenteeseen liittyminen ja ohittaminen sujuu nopeammin. Sähkön etuna on myös se, että sen käyttäminen auton voimanlähteenä ei aiheuta ajonaikaisia CO2-päästöjä. Joissain suurissa kaupungeissa on keskusta-alueilla rajoitettu polttomoottoriautoilla liikkumista – Suomessa tällaista ei vielä ole.

Lue myös Hyundain täyssähköautoista