Close

Hyundai esittelee vetyvisiotaan ja ohjelmistoratkaisujaan CES 2024 -tapahtumassa

Hyundai Motor Company esitteli CES 2024 -tapahtumassa Las Vegasissa ”Ease every way” -kattoteemalla vetyenergiaekosysteemiä sekä ohjelmistoja ja tekoälyä (AI) koskevaa visiotaan.

– Me Hyundailla uskomme, että tiede ja ihmisyys ovat saman kolikon kaksi puolta; että kehittyneen teknologian pitäisi myös tehdä ihmisten elämästä parempaa, kertoi Jay Chang, Hyundai Motor Companyn presidentti ja toimitusjohtaja.

Innovatiivinen ratkaisu vedyn tuotantoon, varastointiin, kuljetukseen ja käyttöön

Hyundai Motor Group on jo ilmoittanut sitoutuvansa globaalisti hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Yhtiön Korean ulkopuolisissa tehtaissa käytetään ainoastaan uusiutuvaa energiaa vuoteen 2045 mennessä ja kaikissa konsernin yksiköissä vuoteen 2050 mennessä. Vetyenergialla on merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Hyundai on ollut pitkään vetyalan eturintamassa ja saavuttanut useita merkkipaaluja, kuten maailman ensimmäiset sarjatuotantona valmistetut polttokennosähköautot (FCEV). Hyundai Motor Groupilla on nyt maailman suurin markkinaosuus vetykäyttöisten ajoneuvojen myynnissä.

Vedyllä on keskeinen rooli Hyundain kestävän kehityksen suunnitelmissa, koska se on puhdas energialähde, jonka ainoa sivutuote polttoaineena käytettäessä on vesi. Se mahdollistaa myös uusiutuvien energialähteiden käytön maksimoimisen maailmanlaajuisesti varastointi- ja jakeluominaisuuksiensa vuoksi. Hyundai näkee vedyn olevan tie kestävään tulevaisuuteen, sillä se on sekä puhdasta että helposti saatavilla.

Hyundain vetyratkaisut ulottuvat henkilöautojen, kuorma-autojen ja linja-autojen lisäksi raitiovaunuihin, erikoiskalustoon, aluksiin, generaattoreihin ja kehittyneeseen ilmaliikenteeseen. Yhtiö edistää energiamurrosta merkittävänä vedynhankkijana.

Hyundai ei ole ainoa, joka on sitoutunut vetyenergiaan. Yhdysvallat julkaisi kesäkuussa 2023 kansallisen puhtaan vedyn strategian ja etenemissuunnitelman (National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap) puhtaan vedyn tuotannon, jalostuksen, toimituksen, varastoinnin ja käytön nopeuttamiseksi. Kansainvälinen vetykauppafoorumi (International Hydrogen Trade Forum) ja vetyneuvosto (Hydrogen Council) käynnistivät joulukuussa COP28-konferenssissa joukon aloitteita, joilla pyritään nopeuttamaan vedyn kaupallistamista fossiilisista polttoaineista luopumiseksi.

Korostaakseen sitoutumistaan vetyyn Hyundai kertoi laajentavansa vetyenergialiiketoimintansa HTWO:n polttokennojärjestelmistä koko Hyundai Motor Groupin vetyarvoketjuliiketoimintamerkiksi. HTWO kattaa konsernin liiketoiminnot ja tytäryhtiöt, jotka mahdollistavat koko puhtaan energian arvoketjun neljään ydinalueeseen: tuotantoon, varastointiin, kuljetukseen ja käyttöön.  HTWO-liiketoiminnassa hyödynnetään konsernin laajaa osaamista eri aloilla, kuten autoteollisuudessa, varaosissa, terästeollisuudessa, rakentamisessa, lentoliikenteessä, merenkulussa, robotiikassa ja tulevaisuuden teknologioissa. Konsernin tytäryhtiöt ovat sijoittautuneet koko arvoketjuun ja muodostavat vetyverkoston, joka mahdollistaa räätälöityjen kokonaisvaltaisten vetyratkaisujen kehittämisen.

Perinteisesti autonvalmistajat ovat keskittyneet ajoneuvojen käyttöön, kun taas muut teollisuudenalat ovat keskittyneet energian tuotantoon, varastointiin ja kuljetukseen. Tämä lähestymistapa on johtanut hitaaseen ja haastavaan energiamurrosprosessiin. Hyundai pyrkii voittamaan nämä rajoitukset yhdistämällä ja integroimalla konserninlaajuista vetyosaamistaan mullistamaan energiamurroksen ja nopeuttamaan vety-yhteiskunnan luomista.

Hyundai Motor Group ennustaa käyttävänsä 3 miljoonaa tonnia vetyä vuodessa vuoteen 2035 mennessä, muun muassa puhtaaseen logistiikkaan, vihreään teräksen tuotantoon ja sähköntuotantoon.

SDx: Käyttäjäkeskeisen liikkuvuusekosysteemin rakentaminen ohjelmistojen ja tekoälyn avulla

Hyundai läpikäy parhaillaan koko konsernin laajuista ohjelmistoihin perustuvaa muutosta. Älykkäiden liikkuvuusratkaisujen tarjoajana Hyundai tiedostaa ohjelmistojen ja tekoälyn merkityksen käyttäjäkeskeisen liikkuvuusekosysteemin luomisessa. CES-tapahtumassa Hyundai julkisti ”Software-defined Everything” (SDx) -strategiansa, jonka tavoitteena on muuttaa kaikenlainen liikkuva kalusto, laivastot ja ekosysteemit arvokkaiksi hyödykkeiksi kehittyneiden ohjelmistojen ja tekoälyn avulla.

SDx-strategiansa avulla konserni pyrkii kehittämään liikkuvuusekosysteemin, joka vastaa käyttäjien tarpeisiin milloin ja missä tahansa. Tämän saavuttamiseksi konserni on siirtymässä kaikessa ohjelmistomääriteltyyn lähestymistapaan ajoneuvojen kehittämisestä koko liikkuvuusekosysteemin rakentamiseen. Hyundai uskoo, että ohjelmistot ja tekoäly mahdollistavat tämän vision saavuttamisen tarjoamalla kokonaisvaltaisen käyttäjäkokemuksen, ja se on sitoutunut tarjoamaan liikkuvuuspalveluja ja -ratkaisuja, joissa mukavuus ja turvallisuus ovat etusijalla.

Konsernin strategia alkaa ohjelmistopohjaisen ajoneuvon (Software Defined Vehicles, SDV) kehittämisestä. Ohjelmistokehitysmenetelmät sisällytetään autokehitykseen, mikä tarkoittaa laitteiston ja ohjelmiston erottamista toisistaan, jotta molempia voidaan päivittää ja kehittää itsenäisesti. Tämä lisää ajoneuvokehitysjärjestelmän joustavuutta ja skaalautuvuutta, ja mahdollistaa käyttäjäkeskeisten ominaisuuksien nopeammat päivitykset ja laitteen jatkuvan parantamisen. Käyttäjäkokemuksen parantamiseksi konserni aikoo kehittää uuden infotainment-järjestelmän, joka tukee ajoneuvosovellusmarkkinoita.

Kun SDV-ajoneuvot yleistyvät ja standardisoituvat, suurten ajoneuvokantojen hallinnointi helpottuu ja tehostuu. Uudet ratkaisut tarjoavat myös yrityskäyttöön räätälöityjä kalustonhallintapalveluja, reaaliaikaista data-analytiikkaa ja käyttäjäystävällisiä hallinnollisia käyttöliittymiä, joiden avulla B2B-asiakkaat voivat käyttää kalustoaan tehokkaammin ja käsitellä reaaliaikaista tietoa ilman erillisiä telematiikkalaitteita.

Hyundai visioi, että ajoneuvot kehittyvät ”tekoälykoneiksi”, jotka oppivat jatkuvasti palvelemaan asiakkaita paremmin, ja ottavat käyttöön optimoituja koneoppimiseen perustuvia toimintoja (Machine Learning Operations, MLOps). Ajoneuvojen muuttaminen tekoälykoneiksi antaa konsernille mahdollisuuden automatisoida ajoneuvon ylläpitoa ja päivityksiä, yksinkertaistaa tai poistaa tehtäviä, tarjota läpinäkyvää tietoa, ehkäistä ja puuttua nopeasti mahdollisiin ongelmiin sekä personoida ja parantaa käyttäjäkokemusta. Tämä edistää laitteiden lisäksi myös liikkuvuuden, logistiikan ja koko kaupunkien toimintajärjestelmän vakaata ja tehokasta toimintaa.

Lopullisena tavoitteena on luoda ”Cloud Transportation” -konsepti, jossa ohjelmistot, tekoälyn määrittelemät laitteet ja liikkuvuus yhdistyvät luodakseen liikkuvuusekosysteemin, jossa liikenne ja liikkuminen ovat helposti kaikkien saatavilla. Tämä konsepti, jota kutsutaan nimellä ”kuljetus palveluna”, antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää kuljetus- ja liikkuvuuspalveluja vapaasti tarpeen mukaan. Ihmiset, laitteet ja kaupunki-infrastruktuuri kytketään yhteen ekosysteemissä, mikä myös lisää automaattisesti liikkuvuusratkaisujen älykkyyttä ajan myötä. Jo nyt Hyundai tarjoaa erilaisia kehittyneitä liikkumispalveluja, kuten kysyntään vastaavaa liikennettä ja itseohjautuvia takseja, ja kerää tietoja SDV-teknologian sekä autonomisen ajamisen kehittämiseksi edelleen Cloud Transportationin perustan luomiseksi.

Hyundai esittelee CES 2024 -tapahtumassa Las Vegasissa vetyarvoketjua sekä SDV-teknologioita ja tulevaisuuden liikkuvuuskonsepteja 9.-12. tammikuuta. Hyundain teemana tapahtumassa on ”Ease every way”, jossa keskitytään ihmiskeskeiseen tulevaisuuteen vetyenergian hyödyntämisen ja ohjelmistoteknologioiden soveltamisen avulla.

Hyundain vetyvisioon, robotiikkaan ja tulevaisuuden liikkuvuuteen voi tutustua myös digitaalisella ”Roblox Hyundai Map” -metaversealustalla. Lisätietoa Hyundain CES 2024 -tapahtumassa esittelemistä innovatiivisista teknologioista ja tulevaisuuden visiosta voi katsoa myös Hyundain mediapäivästä yhtiön YouTube-kanavalta.