Hyundai tarjoaa laajan valikoiman hybridi-autoja

Mitä hybridi tarkoittaa?

Hybridi-termi on ollut käytössä alun perin biologiassa, jossa se tarkoittaa kahden lajin risteymää1). Kun kyse on ajoneuvoista, hybridillä tarkoitetaan autoa, jossa on kaksi eri käyttövoimaa. Hyundailla tämä tarkoittaa sähkö- ja polttomoottoria samassa autossa. Hybrideitä on monenlaisia – mikä niistä on juuri sinulle oikea? Yhtä vastausta ei ole, vaan eri ihmisillä on erilaiset tarpeet.

1) lähde: Kotus


Kevythybridi

Kevythybriautoilla tarkoitetaan autoja, joissa on erikseen 48 V -akku sähkömoottoria varten. Sähkömoottori avustaa polttomoottoria liikkeelle lähdöissä ja voimakkaissa kiihdytyksissä, jolloin auto on taloudellisempi ja päästöt vähäisempiä. Pelkällä sähkömoottorilla ei kuitenkaan voi ajaa – sen rooli on nimenomaan avustaa polttomoottoria. Kevythybriditeknologia tekee mahdolliseksi auton rullaustoiminnon niin, että polttomoottori sammutetaan vaikka auto liikkuu.

Kevythybridimallit tunnistaa 48 V -tunnuksesta mallimerkinnän yhteydessä ja auton etulokasuojassa.

48 V -kevythybridin merkintä autossa


Hybridi

Hybridiautosta on kyse silloin, kun autossa on polttomoottori ensisijaisena voimanlähteenä, ja sähkömoottori toissijaisena. Sähkömoottorin käyttämä virta kerätään ottamalla liike-energiaa talteen. Esimerkiksi alamäessä tai auton jarruttaessa auton vauhtia voidaan hidastaa generaattorilla. Se muuntaa pyörivien renkaiden energiaa sähköksi, joka varastoidaan akustoon. Auto hyödyntää kertynyttä sähköä ajamiseen, mutta virtaa riittää vain hyvin lyhyille matkoille. Akustoa ei voi ladata ulkoisesta virtalähteestä. Näistä autoista käytetään hybridin lisäksi termejä täyshybridi ja itselataava hybridi. Auton käyttäminen ei käytännössä eroa polttomoottoriauton käyttämisestä. Tällä hetkellä Hyundain valikoimassa ovat hybridimallit TUCSON Hybrid, KONA Hybrid ja SANTA FE Hybrid.

 


Ladattava hybridi

Jo nimi kertoo, että ladattavaa hybridiä voi ladata. Ladattavista hybrideistä käytetään myös nimityksiä pistokehybridi ja plug-in-hybridi. Ajon aikaisen energian talteenoton lisäksi akustoon saa virtaa perinteisestä sukopistorasiasta tai sähköauton lataamiseen tarkoitetuista latauslaitteista. Ladattavan hybridin akusto riittää pelkällä sähköllä ajamiseen olosuhteista riippuen tyypillisesti noin viidenkymmenen kilometrin matkalle; kaupungissa jopa pidemmällekin. Sähkömoottorin lisäksi autossa on polttomoottori, joka Hyundailla toimii hybridinä sen jälkeen, kun varsinainen ajamiseen tarkoitettu virta on käytetty. Jos päivittäiset ajot ovat lyhyitä ja lataaminen on helposti hoidettavissa, autolla voi ajaa pitkiäkin aikoja pelkällä sähköllä. Lämmittämiseen auto käyttää kuitenkin polttomoottoria, joten kylmällä kelillä kuluu myös polttoainetta.

 

Akusto kerää virtaa ajon aikana, kuten edellä on kerrottu. Jos sähköllä ajamiselle on tarve vasta matkan loppupuolella, ajotilaksi voi alkumatkalle valita hybridi-tilan. Tällöin auto käyttää ensisijaisesti polttomoottoria ja samalla lataa akustoa sen avulla. Kun se osa matkaa on käsillä, jonka kuljettaja haluaa ajaa sähkömoottorilla, valitaan ajotilaksi sähkömoottori. Kuljettaja voi siis halutessaan valita ajaako polttomoottorilla vai sähköllä, mutta lähtökohtaisesti auto hoitaa valinnat. Ladattavalla hybridillä ajaminen ei poikkea käytännössä tavanomaisella polttomoottoriautolla ajamisesta.

Tällä hetkellä Hyundain valikoimassa ladattavia hybridejä ovat TUCSON Plug-in Hybrid ja SANTA FE Plug-in Hybrid.

IONIQ PHEV valikko

 


Mitä iloa tai hyötyä sähkömoottorista polttomoottorin rinnalla on?

Sähköllä ajaminen on hiljaisempaa ja edullisempaa kuin perinteisillä polttoaineilla eteneminen. Sähkömoottori tehostaa polttomoottoria liikkeellelähdössä ja ajon aikaisissa kiihdytyksissä, jolloin esimerkiksi muuhun liikenteeseen liittyminen ja ohittaminen sujuu nopeammin. Sähkön etuna on myös se, että sen käyttäminen auton voimanlähteenä ei aiheuta ajonaikaisia CO2-päästöjä. Joissain suurissa kaupungeissa on keskusta-alueilla rajoitettu polttomoottoriautoilla liikkumista – Suomessa tällaista ei vielä ole.

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Hyundain täyssähköautot

Sähköauton lataaminen