5 VUOTTA ILMAN KILOMETRIRAJAA – TAKUUEHDOT

Hyundai-autojen valmistaja Hyundai Motor Company, niiden maahantuoja Suomessa, Hyundai Motor Finland Oy, ja niiden valtuutetut piirimyyjäliikkeet kautta Suomen huolehtivat yhdessä siitä, että asiakkaan kannalta oikeudenmukainen takuukäytäntö toteutuu.
Takuun antaja on Hyundai-autojen maahantuoja, Hyundai Motor Finland Oy, Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa, www.hyundai.fi.
 Takuu alkaa rekisteröinti- tai luovutuspäivänä, niistä aikaisemman päiväyksen ollessa määräävä.

1. Hyundai takuut

Hyundai on tarjonnut ASIAKKAILLEEN* viiden (5) vuoden takuun ilman kilometrirajoitusta 1.8.2020 alkaen. Takuu tarjotaan kaikkiin uusiin, vuosimallin 2020 autoihin, jotka on myyty virallisen Hyundai-jälleenmyyjän toimesta Suomessa ja käyttöönotettu 1.8.2020 alkaen.

1.1 Suositeltavin ja ammattitaitoisin huoltopaikka Hyundai-autoille on valtuutettu Hyundai-huoltopiste.

1.2 HYUNDAIN  viiden (5) vuoden takuu ilman kilometrirajaa myönnetään kaikkiin uusiin, vuosimallin 2020 autoihin, jotka on myyty virallisen Hyundai-jälleenmyyjän toimesta Suomessa ja rekisteröity 1.8.2020 alkaen.
 Takuu on voimassa, kun autoa huollatetaan valmistajan ja maahantuojan julkaiseman Suomessa voimassa olevan huolto-ohjelman mukaisesti. Hyundai-jälleenmyyjän tai maahantuojan valtuuttaman korjaamon tulee suorittaa kaikki takuukorjaukset käyttäen näissä korjauksissa ainoastaan alkuperäisiä Hyundai-varaosia. Viiden (5) vuoden voimassa, kun autoa käytetään EU-alueella.

HUOM! Lista ASIAKKAAN vastattavaksi jäävistä kustannuksista ja rajoituksista löytyy kappaleesta 3.

1.2.1 HYUNDAI TAKUU (pakettiautot, taksit ja vuokraamoautot) on N-1 luokan pakettiautoille kolme (3) vuotta ilman ajokilometrirajaa, kun auto on huollettu valmistajan ja maahantuojan julkaiseman Suomessa voimassaolevan huolto-ohjelman mukaisesti. Hyundai-jälleenmyyjän tai maahantuojan valtuuttaman korjaamon tulee suorittaa kaikki takuukorjaukset käyttäen näissä korjauksissa ainoastaan alkuperäisiä Hyundai-varaosia.

Jos auto rekisteröidään taksiksi, takuu on kaksi (2) vuotta ilman ajokilometrirajaa, kun auto on huollettu valmistajan ja maahantuojan julkaiseman Suomessa voimassaolevan huolto-ohjelman mukaisesti, auton valmistajan vähimmäisvaatimukset täyttävässä Hyundai-huollossa.

Jos auto rekisteröidään vuokraamokäyttöön, takuu on kolme (3) vuotta tai 100 000 km, ensin täyttyvän rajan ollessa määräävä, kun auto on huollettu valmistajan ja maahantuojan julkaiseman Suomessa voimassaolevan huolto-ohjelman mukaisesti, auton valmistajan vähimmäisvaatimukset täyttävässä Hyundai-huollossa.

1.3 ERITYISET TAKUUT, ei ajokilometrirajoitusta

1.3.1 Korin puhkiruostumattomuustakuu on kaksitoista (12) vuotta. Koritarkistukset tehdään vain ja ainoastaan Hyundain valtuutetuilla huoltokorjaamoilla kerran vuodessa, jotta koritakuu säilyy.

1.3.2 Käyttöakun takuu, kaksi (2) vuotta.

1.3.3 Lisävarusteiden takuu on kaksi (2) vuotta. Takuu koskee Suomessa asennettuja maahantuojan hyväksymiä lisävarusteita.

1.3.4 Auton renkaiden takuukäsittelystä vastaa renkaiden suomalainen maahantuoja. Rengastakuutapauksissa huomioidaan renkaan normaalin kulumisen vaikutus mahdolliseen korvaukseen.

1.3.5 Takuukorjaus ei pidennä auton eikä korjauksen kohteen takuun voimassaoloa.

1.3.6 Auton maalipinnan takuu on viisi (5) vuotta. Vain Hyundai merkkihuollossa vuosittain tehdyt koritarkistukset pitävät maalitakuun voimassa.

1.3.7 Radio/audiojärjestelmän takuu on kolme (3) vuotta.

1.3.8 Hyundai IONIQ ja KONA electric -mallit

Takuu on vastaava kuin edellä esitetty lukuunottamatta korkeajänniteakustoa. Akuston takuu on kahdeksan (8) vuotta / 160 000 kilometriä.

1.3.9 Taksi IONIQ electric, plug-in ja hybrid sekä KONA electric -mallit

– kaksi (2) vuotta ilman kilometrirajaa.
– Korkeajänniteakuston takuu on kaksi (2) vuotta / 100 000 kilometriä.
– Akkutakuu (12 V) kaksi (2) vuotta / 40 000 kilometriä.

– Radio/audiojärjestelmä 2 vuotta / 100 000 km

– Korin puhkiruostumattomuus takuu on kaksitoista (12) vuotta. Koritarkistukset tehdään vain ja ainoastaan Hyundain valtuutetuilla huoltokorjaamoilla kerran vuodessa, jotta koritakuu säilyy.

2. Hyundai Motor Finland Oy:n vastattavaksi tulevat kustannukset

Kaikki ne kustannukset, jotka takuun voimassa ollessa syntyvät valmistus- ja/tai materiaalivirheestä seuranneen vian korjaamisesta, sekä siihen mahdollisesti liittyneestä hinauksesta vauriopaikalta lähimpänä olevaan Hyundai-huoltoon.

3. Asiakkaan vastattavaksi jäävät kustannukset ja rajoitukset

3.1 Tavallisista huoltotöistä syntyvät kustannukset, kuten määräaikaishuollot, moottorin säädöt, polttoainejärjestelmän puhdistus, ilmastointilaitteen täyttö kylmäaineen normaalin vajenemisen myötä, lian ja karstan poisto, jarrujen ja kytkimen säätö, pesu, alustan puhdistus, maalipinnan kiillotus ja vahaus sekä pyörien suuntaus ja tasapainotus.

Takuun piiriin kuuluvia eivät ole myöskään edellä luetelluissa huoltotöissä tarvittavat huolto- ja kulutusosat, kuten renkaat, nesteet, öljyt, pakkasnesteet, ilmastointilaitteen kylmäaine normaalin vajenemisen myötä, suodattimet, sytytystulpat, jarrupalat/-levyt ja polttimot, apulaitteiden käyttöhihnat ja lasinpyyhkimien kumit, ei myöskään jakohihna, ellei kysymyksessä ole epänormaali kuluminen.

3.2 Kustannukset korjauksista, joiden tarve on aiheutunut ulkoisesta tekijästä kuten suolasta, happosateesta, hiekan tai kiveniskemistä, renkaan nastoista tai niiden hiukkasista, ilkivallasta tai siirtämisestä muuten kuin auton omaa konevoimaa käyttäen.

3.3 Kustannukset korjauksista, jotka ovat tulleet ajankohtaisiksi normaalin kulumisen johdosta, esim. alustan osat, tai joiden tarve on aiheutunut epätavallisista käyttöolosuhteista tai käyttötavoista; ylikuormasta, huolimattomuudesta kuten viivyttely korjaukseen tuomisessa, rakennemuutoksesta, onnettomuudesta, jäljitelmävaraosien käytöstä, määrältään tai laadultaan virheellisen polttoaineen, voiteluaineen, hydrauliikkaöljyn, jarrunesteen, jäähdytysnesteen tai liuottimen käytöstä, huollon puutteesta, väärästä säädöstä tai muista tässä luetellun kaltaisista syistä.

3.4 Kustannukset korjauksista, joiden tarve on aiheutunut muualla kuin Hyundai-huollossa virheellisesti tehdystä huollosta, korjauksesta tai säädöstä.

3.5 Virheen johdosta mahdollisesti välillisesti aiheutuneet kustannukset. Jos auto kuitenkin on takuunalaisen virheen vuoksi ajokelvottomassa kunnossa, voidaan takuun puitteissa korvata todistettavissa olevasta liikkumistarpeesta seuranneet kulut halvinta käytettävissä olevaa julkista kulkuneuvoa käyttäen asiakkaan toimittamia kuitteja vastaan.

4. Tekijät, jotka päättävät takuun ennen määräaikaa tai ajokilometrimäärää

4.1 Auto on vaurioiduttuaan joutunut vakuutusyhtiön lunastamaksi.

4.2 Kun omistus- ja/tai hallintaoikeus siirtyy elinkeinonharjoittajalle, joka pää- ja sivutoimisesti harjoittaa autokauppaa, mutta ei ole Hyundai Motor Finland Oy:n vähimmäisvaatimukset täyttävä Hyundai-liike.

4.3 Auton käyttäminen kilpailutarkoituksessa.

4.4 Sinettien murtaminen.

4.5 Autoon on tehty sellainen rakenne- tai ohjelmistomuutos tai se on siten varusteltu, että se ei vastaa enää tyyppihyväksymisessä todettua erittelyä.

5. Takuu, kun Suomessa myytyä autoa käytetään EUROOPAN talousalueen ulkopuolella

Euroopan talousalueen ulkopuolelle matkustettaessa tai muutettaessa, ennen matkaa tai muuttoa on suositeltavaa ottaa yhteyttä määrämaan Hyundai-maahantuojaan ja selvittää ko. maan palvelutaso ja takuuehdot. On varauduttava siihen, että määrämaassa on erilaiset ajoneuvo- ja ympäristösäädökset, eikä siellä sen vuoksi pystytä suorittamaan kaikkia huoltotoimenpiteitä tai takuukorjauksia. On myös mahdollista, että määrämaassa ei ole lainkaan valtuutettua Hyundai-huoltoverkostoa.

6. Takuukorjauksen suorituspaikka

Ostajan pitää ilmoittaa virheestä auton myyneelle autoliikkeelle tai takuunantajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Takuukorjauksen suorituspaikka on vain ja ainoastaan Hyundai valtuutettu merkkihuolto.

7. Korjauksen epäonnistuminen

Jos virhettä ei korjausyrityksistä huolimatta ole voitu poistaa ja virhe on vähäinen, on asiakas oikeutettu virhettä vastaavaan hinnan alennukseen. Mikäli virhe on olennainen, on ostajalla oikeus vaatia kaupan purkua ja maksamansa kauppasumman tai sen osan palauttamista. Asiakas korvaa myyjälle ajokilometriä kohti euromäärän, joka on kauppahinta jaettuna luvulla 50 000 ensimmäiseltä 5 000 kilometriltä ja tämän jälkeisiltä kilometreiltä kauppahinta jaettuna luvulla 100 000, tai verotuksen mukaista käyttöetukorvausta vastaavan summan, suuremman luvun ollessa määräävä. Auton tulee olla muulta kuin virheen osalta normaalikuntoinen.

8. Määritelmiä

8.1 Virhe

Takuun antaja vastaa siitä, että auton käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Muuten autossa on virhe. Virhe on asiantuntevasti arvioitu poikkeama kyseisen automallin normaalista laadusta tai valmistajan antamista ohjearvoista ottaen huomioon auton iän ja sillä ajetut kilometrit. Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät auton käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet.

Virheenä ei pidetä normaalia kulumista, korroosiota ja maalipinnan vanhentumista, eikä poikkeamaa normaalista laadusta, jos se aiheutuu ulkopuolisista tekijöistä, kuten poikkeuksellisesta laskeumasta, hiekan ja kivien iskemistä, nastarengasmetallista tai tiesuolasta.

Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että auton laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu ostajan puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu auton vääränlainen käsittely tai auton valmistajan laatiman Suomessa käytössä olevan huolto-ohjelman mukaan tehtävien huoltojen laiminlyönti taikka puutteellinen toteuttaminen.

8.2 Kohtuullinen aika ilmoittaa virheestä on viimeistään 60 päivää, siitä kun virhe on havaittu, tai se olisi pitänyt havaita. Ostajan pitää kuitenkin aina toimia virhetilanteessa siten, etteivät vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä johdosta lisäänny. Virheestä ilmoittaessaan ostajan pitää esittää takuutodistus tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin auto on ostettu.

8.3 Kohtuullista korjausaikaa arvioitaessa, otetaan huomioon virheen haitta-aste auton liikenneturvallisuutta ja käyttövarmuutta silmällä pitäen, virheen paikallistamisen vaikeus, sekä korjaamisen laajuus ja varaosien saatavuus.

9. Rajoitukset

Näillä takuuehdoilla ei rajoiteta ostajan kuluttajansuojalain 5. luvun mukaista oikeutta vedota autossa olevaan virheeseen. Ostaja voi täten vedota myyjän tai aikaisemman myyntiportaan (maahantuoja tai valmistaja) lakisääteiseen virhevastuuseen esimerkiksi silloin, kun virhe on rajattu takuuehdoissa takuun ulkopuolelle tai jos virhe ilmenee vasta takuun päättymisen jälkeen. Aikaisemman myyntiportaan vastuu takuun voimassaolon jälkeen ilmenevistä tai takuun piiriin kuulumattomien auton osien virheistä rajoittuu kuitenkin vain auton uutena ostaneeseen ostajaan.

10. Kierrätys

Suomessa autojen kierrätystä koordinoi Suomen Autokierrätys Oy, Ateneuminkuja 2 C, 00100 Helsinki, puhelin 020 7928 851 tai maksuton palvelunumero 0800 050 44, (ma–pe klo 9–16), www.suomenautokierratys.fi

Lisätietoja ja käytännön ohjeita, vastaanottopaikat jne. http://www.autokierratys.fi/

 

*Määritelmä:

  • ASIAKKAALLA Hyundai tarkoittaa yksityishenkilöä, yritystä tai yhteisöä, joka hankkii
    (i) uuden Hyundai-ajoneuvon valtuutetulta Hyundai-jälleenmyyjältä käyttöönsä,
    mutta ei jälleenmyyntiä varten tai
    (ii) yksityishenkilöä, yritystä tai yhteisöä, joka on hankkinut alun perin Hyundai-ajoneuvon valtuutetulta Hyundai-jälleenmyyjältä, mutta ei jälleenmyyntiä varten
  • EUROOPALLA tarkoitetaan Euroopan talousaluetta ja Sveitsiä