TIETOSUOJA JA KÄYTTÖEHDOT

Hyundai.fi -sivut on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Copyright © 2010-2020 Hyundai Motor Finland Oy

Sisältö

Hyundain sivut sisältävät tietoa Hyundain autoista ja -myynninedistämisohjelmista. Näillä sivuilla käsitellyt Hyundai-tuotteet ovat myynnissä Suomessa ja myynninedistämiskampanjat ovat voimassa Suomessa. Sivuilla saattaa olla myös viittauksia muualla maailmassa myynnissä oleviin Hyundai-tuotteisiin. Hyundai.fi-sivujen sisältämä kaikki tieto on tarkoitettu ainoastaan tiedotuskäyttöön. Tiedot eivät korvaa valtuutetun Hyundai-jälleenmyyjän antamia tietoja, eikä niitä pidä käsittää sellaiseksi.Sivuilla olevat tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattavaksi. Siitä huolimatta sivuilla saattaa olla virheitä ja puutteellisuuksia, jotka johtuvat sivuston julkaisun jälkeen tapahtuneista muutoksista. Hyundai Motor Finland Oy voi tehdä muutoksia milloin tahansa ja niistä etukäteen ilmoittamatta, koskien mm. mallistoa, varusteita, teknisiä tietoja, värejä, hintoja sekä saatavuutta.

Hyundai-tuotteiden hinnat

Näillä sivuilla annetut hintatiedot on tarkoitettu yksinomaan tiedotuskäyttöön. Hinnat ovat suositeltuja vähittäishintoja ja valtuutetulta Hyundai-jälleenmyyjältä saatavat myyntihinnat voivat poiketa niistä. Minkä hyvänsä Hyundai-tuotteen osto on aina erillisen myyntisopimuksen ehtojen alainen.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Hyundai Motor Finland Oy käyttää kaikkea sille Hyundai.fi-sivujen välityksellä lähetettyä henkilökohtaista tietoa parantaakseen tarjoamiaan palveluita, vastatakseen esitettyihin tiedusteluin ja täyttääkseen esitetyt pyynnöt (esim. koeajo, tarjous, esitetilaus).
Hyundai Motor Finland Oy pyrkii varmistamaan henkilötietojen turvallisen keruun, välittämisen sekä tallennuksen. Hyundai Motor Finland Oy ei käytä henkilötietoja ei-pyydettyjen viestien tai tietojen lähettämiseen, eikä välitä kyseisiä tietoja tai myy niitä kolmannelle osapuolelle.
Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Kävijä voi selaimensa asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa, mutta silloin on mahdollista, että kävijä ei voi hyödyntää kaikkia hyundai.fi-sivujen osia. Käyttäjätietoja käytetään sivujen kehittämiseen.
Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Hyundai Motor Finland Oy on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Copyright-huomautus

Hyundai.fi-sivujen koko sisältö on tekijänoikeuslakien alainen. Näillä sivuilla esiintyvää tietoa, tekstiä, kuvia tai grafiikkaa saa käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä sitä saa jäljentää, muokata, välittää, lisensioida tai julkaista kokonaisuudessaan tai osittain missään tarkoituksessa ilman Hyundai Motor Finland Oy:n kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

Kaikki näillä sivuilla esiintyvät tavaramerkit, tunnukset ja palvelumerkit ovat Hyundai Motor Companyn, Hyundai Motor Finland Oy:n tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Niitä ei ole lupa käyttää, ladata, kopioida tai levittää missään muodossa ilman lupaa.

Hyperlinkit

Hyundai.fi-sivuilla voi olla hypertekstilinkkejä muille Internet-sivuille. Hyundai Motor Finland Oy ei vastaa tällaisten hypertekstilinkkien tai muiden Internet-sivujen tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta. Siirtyminen Hyundain sivuilta linkkien kautta muille Internet-sivuille tapahtuu omalla vastuulla.

Tietojen oikeellisuutta ei ilmaista eikä taata

Vaikka Hyundai Motor Finland Oy pyrkii varmistamaan, että näillä sivuilla oleva tieto pitää paikkansa, ei sitä kuitenkaan kyetä takaamaan, eikä Hyundai Motor Finland Oy vastaa näillä sivuilla esiintyvien tietojen paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä tai aitoudesta. Nämä sivut ja kaikki niissä esiintyvä tieto ja materiaali toimitetaan “sellaisenaan“, ilman suoria tai välillisiä takuita.

Vastuun rajoittaminen

Hyundai Motor Finland Oy ei vastaa sivuston käytöstä johtuvista välittömistä eikä vällisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tai jotka millään tavoin liittyvät pääsyyn hyundai.fi-sivuille tai sivujen käyttöön, mukaan lukien kaikenlaiset menetykset tai vahingot, jotka ovat aiheutuneet tietokoneviruksista tai liittyvät Hyundai.fi-sivuilta saatujen tietojen oikeellisuuteen.

Periaatteiden päivittäminen

Hyundai Motor Finland Oy varaa itselleen oikeuden päivittää näitä periaatteita aina, kun liiketoiminta niin edellyttää. Aika ajoin tältä sivulta kannatta tarkistaa kulloinkin voimassa olevat periaatteet.

REKISTERISELOSTE 13.1.2010

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Hyundai Motor Finland Oy (1030292-6)
Kellokukantie 3, 01300 Vantaa, puh. 0207 997 700

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Erkki Vuorela, tietohallintopäällikkö
Hyundai Motor Finland Oy/Asiakasrekisteri
Kellokukantie 3, 01300 Vantaa
Puh. 0207 997 700,

Email: etunimi.sukunimi@bassadone.fi

3. Rekisterin nimi
Hyundai.fi-verkkopalvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste/rekisterin käyttötarkoitus
Hyundai.fi-verkkopalvelussa on erityyppisiä yhteydenotto-mahdollisuuksia, kuten esitetilaus, koeajovaraus, tarjouspyyntö, yhteydenotto. Niillä palvelllaan kaikkia Hyundai-autoista kiinnostuneita. Viestit tallentuvat tietokantaan, josta ne viestin sisällöstä riippuen osoitetaan palautteen antoa varten oikealle henkilölle Hyundain maahantuonnissa, Hyundai-jälleenmyyjällä tai valtuutetulla huoltokorjaamolla. Mahdollisen uutiskirjeen tilaajaksi liitytään vapaaehtoisesti ja tiedot voi halutessaan poistaa. Viestit, joiden Hyundai ei katso edellyttävän yhteydenottoa palautteenantajaan, poistetaan tarvittaessa heti. Vuoden aikana saadut ja arkistoidut tiedot poistetaan seuraavan kalenterivuoden tammikuussa.

5. Rekisterin tietosisältö
Yhteydenottolomakkeilta tallentuvat tilauksen toimittamiseksi, tarjouksen javastauksen antamiseksi tai koeajon järjestämiseksi pakolliset tiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postitoimipaikka, email-osoite, puhelinnumero, haluttu ajankohta ja valittu myyntipiste.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkopalvelussa Hyundaille palautetta antava tai palvelua pyytävä antaa henkilö- ja yhteystietonsa itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Euroopan tai EU:n talousalueen ulkopuolelle
Yksittäisen palautteen tietoja luovutetaan ainoastaan palautteeseen vastaamista tai palvelun tuottamista varten Hyundain maahantuonnissa, Hyundai-jälleenmyyjäliikkeessä ja valtuutetuissa hluoltokorjaamoissa työskenteleville. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Sähköisessä muodossa vastaanotetut tiedot tulostetaan paperille vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi palautteen käsittelyn jälkeen.
B. ATK:lle talletetut
Viestit tallentuvat Hyundai Motor Finland Oy:n omistamaan tietokantaan, joihin pääsy on vain tietokannan ylläpitäjällä ja Hyundai Motor Finland Oy:n markkinoinnnilla.